“පුතු…

Image

“පුතුනි , නුඹ නමින් ලියමි… අද නැතත් වැටහෙන දිනක කියවන්න……”

තත්පරයක් තරම් වත්… එක විදිහකට ඉන්න බැරි මගෙ දග මල්ලගෙ හිත හැමවෙ‍ලාවෙම හොයන්නෙ මොනවා හරි අළුත් දෙයක් කරන්න. ඔය ඇස් වල‍ට විතරක් නෙවෙයි අැත්තමයි ඔය අත් පා කිසිදේකට ඇබින්දක් ව

ත් නිදහසක් නෑ.
ඔයාගෙ දගකම් දකින කොට මට මතක් වෙන්නෙ “අලියන්ට ළමයින්ට නළියන්ටමයි හිත” කියන සිංහල කියමන.
ඔයා කරන පුංචිම පුංචි දගකම් වුනත් වෙලාවකට හරි හුරතලෙන් ඔයා කියන කතා මගෙ හිතට ගෙනෙන්නේ ලොකු බරක්.
බහ තෝරන වයසේ හුරතලා වුනත් අද ඔයා කතා කරන්නේ අළුත් තාක්ෂණය, අළුත් විලාසිතා, අළුත් අළුත් දේවල් ගැන.
මට තේරෙනවා… සමාජ ක්‍රමයේ වෙනස්කම් එක්ක ඔයාලගෙ පුංචි හිත් පවා වෙනස් විදිහට හිතනවා. ඒක අපේ ආගමේ දහම දහමෙත් කියලා තියනවා. ඒත් මගෙ හිතට බර දැනෙන්නේ අපිට අපේ දෙවියන් විසින් ලබා දුන් සරල සදාතන ජිවන මග ඇතුළේ මේ දේවල් ඔයාගෙ ජීවිතයට මොන යම් ආකාරයකින් බලපායිද කියලා.
ඒත් පුංචි හුරතලා වුනත් ඔයාගෙ මුවින් නිතර පිටවෙන අල්හම්දුලිල්ලාහ්…මාෂා අල්ලාහ්…සුබ්හානල්ලාහ්… වගෙ වදන්, ඔයා නිතරම දෙවියන් නමදින ආකාරය, ඔයා ශුද්ධ කුර්ආනය පරායනය කරන අපූරුව, මේ දේවල් එක්ක ඔයා පුරුදු වුන ඉස්ලාමීය ජීවිතේ දවසක ඔයාට නවීන තාක්ෂණය, නවීන විලාසිතාව ළග නැති සැනසීමක් ගෙනේවි දගයෝ… ඉන්ෂා අල්ලාහ්..!!!
අපේ දගම දග දග මල්ල…. ඔයාගේ පුංචි හිතේ පැල වුන අල්ලාහ් කෙරෙහි වුන දැඩි විශ්වාසය තවත් දැඩි කරල …ඔයා යහ මාවතේම ස්ථිර කරන්න කියලා උම්මිත් අබිත් දෙන්නම දෙවියන් ඉදිරියේ නිරන්තරයෙන්ම ඉල්ලනවා…
ඉන්ෂා අල්ලාහ්… අපේ දග මල්ල දවසක නිවැරදි සැබෑ මුස්ලිම්වරයෙක් වේවි….!!!
Advertisements

Posted on August 7, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: