Monthly Archives: July 2012

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

වසන්තය රැගත් රාමළාන් උපවාසය ගේ දොර අභියස

වසන්තය රැගත් රාමළාන් උපවාසය ගේ දොර අභියස

අල්ලාහ්ට අවනතවූ සියළු මිනිසුන් වෙත වසන්ත කාලය රැගෙන චන්ද්‍ර මාස ක්‍රමයට අනුව රාමළාන් මාසය තවත් නොබෝ දිනකින් අප වෙත සලාමය පතනු ඇත. පාපයේ රුදුරු ගිනි දැල්ලෙන් හදවත් ආරක්ෂා කොට සංයමය සමාදානය හා සහෝදරත්වය පුරුදු පුහුණු කරමින් අපගේ ගිණුමට ප්‍රතිලාභ එක්වෙන මේ ආශිර්වාද ලත් මාසය ප්‍රයෝජනවත් ලෙස ජීවිතයට එක් කර ගැනීමට අප අදිටන් කර ගත යුතුය. ඉන්ෂා අල්ලාහ්…

අල්ලාහ් විසින් ක්‍රමිකව මුස්ලිම්වරුන් වෙත ඉස්ලාමයෙන් පනවන ලද නීති අනිවාර්යය කල අතර සව්ම් හෙවත් උපවාසයද මෙම වර්ගයට අයත් වේ. ආරම්භක අවදියේදී මසකට තෙදිනක් උපවාසයේ යෙදෙන ලෙස නබි (සල්ලල්ලාහු අලෛහිව සල්ලම්) තුමා මුස්ලිම් වරුන් වෙත අනුශාසනා කලද එය අනිවාර්යය නොවීය. පසුව

“ විශ්වාසවන්තයිනි , නුඹලාට පෙර සිටි (නබිවරුන්ගේ අනුගාමිකයින්) අය කෙරෙහි පවරනු ලැබුවාක් මෙන් නුඹලා කෙරෙහිද සව්ම් (උපවාසය) පවරා ඇත. මෙමගින් නුඹලාට (අල්ලාහ් කෙරෙහි) බිය බැතිමත් විය හැකිය. ”

යන සූරා බකරා හි 183 වන ශුද්ධ කුර්ආන් වැකියෙන් උපවසයේ යෙදීම පිළිබද අණ පනත හිජ්රි වර්ෂ 2 හි රමළාන් මස දී (ඉස්ලාමීය මාස ක්‍රමයට අනුව නව වන මස) හෙළිදරව් කරන ලදී.

එහෙත් මෙම අවස්ථාවේදීද උපවාසය ඉටුකිරීමේ හැකියාව තිබියදීත් එය ඉටු නොකරන අයට විකල්පයක් තිබිණ. එය

“ (සව්ම්) නියමිත දින ගණනක් (ඉටු කල යුතු)ය. ඉදින් නුඹලාගෙන් යමෙකු රෝගී වුවහොත් හෝ ගමනක යෙදී සිටිය හොත් හෝ (ඔහු)  එම දින ගණනම වෙනත් දින වල (සව්ම් සමාදන් විය යුතුය). තවද තවද එය ඉටු කිරීමට හැකි කෙනෙකු (සව්ම් සමාදන් නොවූයේ නම්) එයට (දිය යුතු වන්දිය) නම් (එක් සව්ම් දිනයකට) එක් දිළින්දෙකුට ආහාර දන් දීමයි. යමෙකු සිය කැමැත්තෙන්ම මීට අමතර යහපත් යමක් කරන්නේනම් එය ඔහුට යහපතක්ම වේ. එහෙත් නුඹලා දන්නේ නම් (වන්දි දීමට වඩා) සව්ම් සමාදන් වීමයි නුඹලාට වඩාත් යහපත් වන්නේ.” (සූරා බකරා – 184)

යන ශුද්ධ කුර්ආන් වැකියෙයන් පිළිඹිබු වේ.Image

එහෙත් අනතුරුව ශුද්ධ කුර්ආනයේ සූරා බකරාහි 185 වන දිව්‍යමය වාක්‍ය ඔස්සේ අල්ලාහ් විසින් සමස්ථ මුස්ලිම් ප්‍රජාව වෙත රාමළාන් මස උපවාසය අනිවාර්යය කරන ලදී.

“ රාමළාන් මාසය( කවරාකාර මාසයක් වන්නේද යත්) මනුෂ්‍ය වර්ගයාට (පරිසමාප්ත) මගපෙන්වීම හා (නිවැරදි මාර්ගය දක්වන) පැහැදිලි ඉගැන්වීම්වලින් යුක්ත හා (සත්‍යය හා අසත්‍යය තෝරාගැනීමේ) මිනුම් දණ්ඩද සැපයෙන කුර්ආනය පිරිනමන ලද මාසය වේ.    එබැවින් මෙම මාසය තුළ ජීවතුන් අතර සිටින කවරෙු හෝ වේවා ඔහු එහි (එම මාසයේ) සව්ම් ඉටුකල යුතුය. එහෙත් යමෙකු අසනීපයෙන් පසුවේ නම් හෝ ගමනක යෙදී සිටින්නේ නම් හෝ ඔහු එම දින ගණනට සමාන දින ගණනක් වෙනත් දින වල (සව්ම් ඉටු) කල යුතුය. අල්ලාහ් නුඹලාට සහනයක් සැලැස්වීමට කැමතිය. නුඹලාට දුෂ්කරතාවයක් ගෙන දීමට කැමති නොවේ. (එබැවින් නුඹලාට මෙම ක්‍රමය දක්වනු ලබන්නේ සව්ම්) දින ගණන නුඹලා සම්පූර්ණ කොට (අල්ලාහ් විසින්) නුඹලාට යහමග පෙන්වා දීම වෙනුවෙන් නුඹලා අල්ලාහ් විභූතිමත් කිරීමට හා ඔහුට කෘතඥ වීම පිණිසය.” (සූරා බකරා – 185)

මෙකී ආයතය ඔස්සේ රාමළාන් මස උපවාසය අනිවාර්යය කිරීම එයට හෙේතු වූ පරමාර්ථයන් සහිතව මුස්ලිම්වරුන් වෙත පෙන්වා දී ඇත. මගීන්, මහල්ලන්, ගර්භනී හා කිරි දෙන මව්වරුන් හා මහල්ලන් උපවාසයෙන් නිදහස්වන අතර මහල්ලන් හැර අනෙක් කොට්ඨාශයන් තම ක්‍රියාවන් වලින් නිදහස් වූ පසු රාමලාන් උපවාසයේ අත්හැරුණු දින ගණන‍ට සමාන දින ගණනක් වෙනත් දින වලදී උපවාසයේ නිරතවිය යුතුය.

ඉන්ෂා අල්ලාහ්… අල්ලාහ්ගේ අසීමිත ආදරය කරුණාව රැගත් රාමළාන් මස උපවාසය ‍ඉතා නුදුරේම අපට සලාමය පතද්දී එකී ප්‍රතිලාභ සපිරි මාසය අපව තව තවත් අල්ලාහ් වෙතම සමීප කරවන අයුරින් දිවි ගෙවන්නට අල්ලාහ් අප වෙත ආශිර්වාද කරත්වා….!!!