ඉස්ලාම් සහ මුස්ලිම්වරයා යනු

ඉස්ලාම් යනු :

ඉස්ලාම් යන අරාබි පදය සාමය, සමාදානය,අවනතවීම , යටහත්වීම, හා කීකරැවීම ආදි වශයෙන් අර්ථ දැක්විය හැකි අතර එය “සල්මි හා ,සිල්මි” යන මුල් වචන වලින් බිහිවූවකි. ඉස්ලාම් ධර්මයට අනුව අර්ථ දැක්වීමේදී පරම දෙවියා වූ අල්ලාහ්ගේ ඒකීයත්වය පිළිගෙන මුළුමනින්ම අවනතවීම හා මුහම්මද් (සල්) තුමා අල්ලාහ්ගේ අවසන් දූතයා බවව පිළිගැනීමත් ඉස්ලාම් වේ.

අල්ලාහ් ශුද්ධ කුර්ආනයේ ඉස්ලාම් ධර්මය පිළිබදව පවසන අයුරු:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ – අල්ලාහ්ගේ සන්නිධානයේ ධර්මය ඉස්ලාමය. ( සූරා ආල ඉම්රාන් – 19)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا – අද දින මම ඔබට ඔබගේ ධර්මය සම්පූර්ණ කළෙමි. මගේ ආශිර්වාදයද ඔබ වෙත ලබා දුන්නෙමි.ඔබගේ ධර්මය වශයෙන් ” ඉස්ලාම්”(මග) සතුටින් තෝරා දුනිමි. ( සූරා මායිදා – 3)

මුහම්මද් (සල්) තුමා මෙසේ පවසා ඇත.

“සෑම දරුවෙකුම ස්වාභාවික වශයෙන් අල්ලාහ්ට අවනතව උපත ලබයි. එහෙත් පසුව ඔහුගේ ‍දෙමවුපියන් විසින් ඔහු කිතුණුවෙකු හෝ යුදෙව්වෙකු හෝ ගින්නට වන්දනා කරන්නෙකු (මජුසිවරයෙකු) බවට පත් කරයි. ( සහීහ් අල් බුඛාරි හදීස් ග්‍රන්ථයෙන්)

මුස්ලිම්වරයෙකු යනු:

අල්ලාහ් තම එකම දෙවියන් බවත් මුහම්මද් (සල්) තුමා අල්ලාහ්ගේ අවසන් දූතයා බවත් පිළිගෙන කටයුතු කරන්නා මුස්ලිම්වරයෙකු වේ.

Advertisements

About Islam Sinhalen

Islam is much more than a formal religion: it is an integral way of life.In many ways it is a more a determining factor in the experience of its followers than any other world religion. The Muslim ("One who submits") lives face to face with God at all times and will introduce no separation between his life and his religion, his politics and his faith. With its strong emphasis on the brotherhood of men cooperating to fulfill the will of God.

Posted on August 21, 2011, in Islam and Muslim. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: